تبلیغات
nice stories - درست یا اشتباه
روزی، یک معلم ریاضی، از شاگرد هفت ساله اش به نام آرنو پرسید:
_آرنو اگر من به تو یک سیب و یک سیب دیگر و یکی بیشتر بدهم، تو چند سیب خواهی داشت؟
چند ثانیه بعد آرنو با اطمینان گفت: چهار تا.

آرنو که در قیافه ی معلمش نومیدی میدید، این بار شروع کرد به حساب کردن. او که به دنبال جوابی بود تا معلمش را خوشحال کند، با تامل پاسخ داد: چهار.   
نومیدی در صورت معلم باقی ماند. به یادش آمد که آرنو توت فرنگی دوست دارد. با خود فکر کرد شاید آرنو سیب را دوست ندارد و برای همین نمی تواند تمرکز داشته باشد.
با هیجان بیشتری پرسید: آرنو، اگر من به تو یک توت فرنگی و یکی دیگر و یکی بیشتر توت فرنگی بدهم، تو چند توت فرنگی خواهی داشت؟
معلم خوشحال به نظر می رسید. آرنو با انگشتانش دوباره حساب کرد. هیچ فشاری در آرنو وجود نداشت،
ولی این فشار و اضطراب در خود معلم هم دیده میشد. آرنو با تامل جواب داد: سه.
حالا،خانم معلم تبسم پیروزمندانه ای بر لب داشت. برای این موفقیت به خودش تبریک گفت اما هنوز شکی برایش باقی مانده بود.
او دوباره از آرنو پرسید: اگر من به تو یک سیب و یک سیب دیگر و یکی دیگر بیشتر سیب بدهم، تو چند سیب خواهی داشت؟
آرنو فوری جواب داد: چهار.
خانم معلم، مبهوت شده بود و با صدای گرفته و خشمگین پرسید: چطور آرنو، چطور؟
آرنو با صدای ضعیف و با ترس پاسخ داد: برای این که من قبلا یک سیب در کیفم داشتم.


نتیچه گیری:

اگر کسی پاسخ
غیر انتظاری به سوال ما داد،ضرورتا شخص اشتباه نکرده است،شاید ما جواب را درست درک نکرده ایم.
پس به جای این که جواب خودمان را به کسی 
تحمیل کنیم،
به دنبال علت جواب طرف مقابلمان هم باشیم، شاید پاسخی درست برای سوال مبهم ما داشته باشد.
سعی کنیم در برخوردها، زود قضاوت نکنیم. 


تاریخ : سه شنبه 8 بهمن 1392 | 05:26 ب.ظ | نویسنده : یاسمن | نظرات شما

  • تبلیغات متنی | مهم نیوز | ایکس باکس